Բարեգործություն
  • Համայնքի մանկապարտեզներում կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ամանորի հան­դես­ներ է կազ­մա­կեր­պում: Հատուկ կարևորու­թյուն տա­լով երի­տա­սարդ սերնդի կրթու­թյա­նը, “Քեթրին Բարեգործություն” կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը միջ­նա­կարգ դպրոց­նե­րում ֆի­նան­սա­վո­րում է... շարունակել »
  • “Քեթրին Գրուպ” Ընկերու­թյու­նը հիմնել և ֆի­նան­սա­վո­րում է “Քեթրին” ման­կա­պա­տա­նե­կան սու­սե­րա­մար­տի ակում­բը: Այդ ակում­բի սա­նե­րից շա­տե­րը առա­ջին տեղերն են զբա­ղեց­րել Հա­յաս­տա­նի մրցում­նե­րին, ինչ­պես նաև հա­ջո­ղու­թյամբ մաս­նակ­ցում են միջ­ազ­գա­յին մրցա­խա­ղե­րում... շարունակել »
  • Համայնքի մանկապարտեզներում կազմակեր-պությունը ամանորի հանդեսներ է կազմակերպում: Հատուկ կարևորություն տալով երիտասարդ սերնդի կրթությանը, “Քեթրին Բարեգործություն” կազմակերպությունը ... շարունակել »
  • “Քեթրին” բարեգործական կազմակեր-պությունը աջակցում է Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի մունիցիպալ իշխանություններին բակային տարածքների և մանկական հրապարակների բարեկարգման գործում: շարունակել »
  • Յուրաքանչյուր տարի` հունիսի 1-ին, երեխաների պաշպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական տարածքի բոլոր 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ... շարունակել »
  • “Քեթրին” հկ-ն, մտածելով նաև մեծա-հասակների ամառային երեկոները հաճելի և հետաքրքիր անցկացնելու մասին, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական տարածքի 16 բակերում անց է կացրել նարդու մրցաշարեր: շարունակել »
  • “Քեթրին” հկ-ն ամեն տարի՝ մայիսի 9-ին, Հայրենական Մեծ Պատերազմի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, պսակադրում է կատարում անհայտ զինվորի և Շուշիի ազատագրամանը նվիրված ... շարունակել »
Ավտոբիզնես Գործունեություն